Ajankohtaista

25.5.2019Tilaa uusille asiakkaille.

MH-Reha

Perustin MH-Reha:n keväällä 2019 tuottamaan ja tarjoamaan toimintaterapia kuntoutusta, toimintaterapia arviointeja, koulutus ja konsultaatio palveluita.

Olen toiminut toimintaterapeutiksi valmistumiseni jälkeen vuodesta 2009 toimintaterapeuttina. Lisäksi olen opiskellut Sosiaali- ja terveysalan johtamista ja kehittämistä (YAMK). Toimin toimintaterapeuttina Oulussa ja sen lähikunnissa. Terapiatyöni on arkilähtöistä, asiakkaan ja hänen verkostonsa mukaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin pohjautuvaa. Korostan työssäni ohjauksellisuutta ja yhteistyötä asiakkaan sekä asiakkaan verkoston kanssa. Terapiatyön toteutan asiakkaan omissa toimintaympäristöissä, kuten kotona, kodin lähiympäristöissä, koulussa, päiväkodissa tai palvelukodissa tukien asiakkaiden arjessa suoriutumista sekä osallistumista.

MH-Reha on hyväksytty Kelan palveluntuottajaksi (lasten ja nuorten kuntoutus) 1.6.2019 alkaen.

Myös terveyskeskukset ja vakuutusyhtiöt

MH-Reha tarjoaa palveluitaan myös terveyskeskuksille sekä vakuutusyhtiöille. Terapiahinnat ovat sopimuskohtaisia ja palvelusta laskutetaan suoraan maksavaa tahoa. Maksusitoumuksella saatava terapia on asiakkaalle maksutonta. Mikäli olet kiinnostunut terapiasta itsemaksavana, otathan yhteyttä. Koulutus ja konsultaatiopalveluista voi myös kysyä lisää!

OTA YHTEYTTÄ

Toimintaterapia

Toimintaterapia on ihmislähtöistä. Ihminen on aktiivisen toimijan roolissa, emmekä voi ratkaista haasteita ilman ihmisen omaa motivaatiota ja hänen vahvuuksiensa tunnistamista ja vahvistamista.

Toimintaterapian teoriatausta on monitieteellinen. Pääosin perusteet ovat toiminnantieteessä. Toimintaterapia toteutuu asiakkaan omassa toimintaympäristössä, tai sen tiiviinä osana. Toimintaa tarkastellaan suhteessa sosiaaliseen, kulttuuriseen tai fyysiseen ympäristöön. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa osallisuus yhteiskunnassa tukemalla asiakkaan muutosta toimijana.

Toimintaterapian lähtökohtana on jokaisen ihmisen oikeus osallistua itselleen merkitykselliseen toimintaan ja omaan arkeensa. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin. Sen perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta. Toimintaterapeutin vahvana ytimenä on toimintamahdollisuuksien arviointi ja tukeminen, toiminnan terapeuttinen käyttö sekä terapiasuhdeosaaminen. Toimintaterapia perustuu asiakkaan, toiminnan ja terapeutin väliseen suhteeseen. Toimintaterapeutti rakentaa asiakkaan kanssa terapeuttisen suhteen, johon olennaisesti sisältyy toiminta. Toimintaterapeutti tuo asiakkaan kanssa tapahtuvaan työskentelyyn asiantuntemuksensa toiminnasta ja sen terapeuttisesta käytöstä.

Toimintaterapia on myös konsultointia ja yhteistyötä asiakkaan verkostojen kanssa. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, avustajia, hoitajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseen. Toimintaterapiassa asiakas ja hänen lähiverkostonsa ovat aktiivisia toimijoita, joiden kanssa terapeutti etsii yhteistyössä toimivia ratkaisuja, joiden avulla osallistuminen mahdollistuu juuri niihin arjen toimintoihin, jotka asiakas kokee elämässään merkitykselliseksi.

Yhteystiedot

Voit kysyä paikkatiedusteluja puhelimitse tai sähköpostitse.

Mari Heinikoski

Toimintaterapeutti(YAMK)

044 980 3814
mari@mhreha.fi